Clipboard.cz - pravidla

Pravidla použití služby Clipboard.cz

Služba Clipboard.cz (dále jen Služba) slouží k ukládání textů a jejich následnému zobrazení na podstránce Služby.

Službu může využít bezplatně kdokoli, kdo respektuje tato Pravidla.

Uživatel Služby se svým souhlasem s těmito pravidly zavazuje užívat Službu v souladu s dobrými mravy. Především je žádoucí, aby se uživatelé vyvarovali:

Uživatelé berou na vědomí, že při vložení textu je zaznamenána jejich IP adresa a je k dispozici správci systému.

Uživatelé berou na vědomí, že text, který porušuje autorská práva, jiné platné zákony, dobré mravy, obecně uznávaná pravidla slušného chování na internetu (Netiketa) či který by mohl vést k případným právním krokům proti Službě, bude bez náhrady zablokován, že o zablokování rozhoduje výhradně provozovatel na základě svého uvážení, a že provozovatel není povinen vysvětlovat důvody, pro něž byl text zablokován.

Služba Clipboard.cz a všechny sopuvisející služby jsou nabízeny na základě licence DPL

Prohlášení

Provozovatel služby Clipboard.cz doufá, že jsou uživatelé natolik rozumní, že nebude nucen sahat k nějakým technickým omezením či jiným prostředkům proti zneužívání služby.