Formátování textů

Obecná pravidla

Pokud máte vypnutý nástroj Texy!, tak je zachováno pouze odřádkování. Všechny HTML značky a jiné formátovací informace jsou ignorovány.

Se zapnutým Texy! platí jeho syntaktická pravidla. Blíže se o nich dozvíte v odkazu Co je Texy? Zde tedy jen krátce:

Odstavce jsou v textu vyznačeny jedním prázdným řádkem. Titulky mužete psát buď tak, že na novém řádku předchozí text podtrhnete znaky #, *, = či - (podle důležitosti titulku) nebo tak, že před a za text napíšete několik těchto znaků (čím víc, tím důležitější titulek, minimálně však dva, maximálně sedm).

Odkazy se zapisují tak, že odkazující text uzavřete do uvozovek a následujete dvojtečkou a URL. U složitých URL můžete systému pomoci tím, že adresu uzavřete do hranatých závorek. Část http:// není povinná.

Typografie

Tato část opět platí pouze pro zapnuté Texy, při vypnutém jsou veškeré formátovací informace zahozeny.

Kurzívu zapíšete tak, že před a za text napíšete dvojitá limítka (Text //kurzívou//). Tučný text zapíšete obdobně, jen místo limítek napíšete hvězdičky: **Tučný** text.

Texy se zároveň snaží nahradit uvozovky správnými, nahrazuje tři tečky znakem "trojtečka", správně vkládá znaménko "krát" v zápisech jako je třeba "4x větší", rozlišuje spojovník a pomlčku a dělá spoustu dalších užitečných věcí, díky nimž bude váš text vypadat mnohem lépe.

Zdrojové kódy

Clipboard umí naformátovat zdrojový kód v patnácti jazycích: PHP, JavaScript, CSS, C# (csharp), C++ (cpp), Delphi, Java, Python, Ruby, SQL, Visual Basic (vb), XML, HTML, Scala, Groovy a bash. Stačí příslušný kód zapsat podle Texy! syntaxe:

 /---jazyk
 (...)
 zdrojový kód
 (...)
 \---
 
tedy například:
 /---csharp
 (...)
 \---
 

Formátování funguje i s vypnutým Texy! - v takovém případě ohraničte zdrojový kód značkami [jazyk](...)[/jazyk].

Matematické výrazy

Clipboard umí zobrazit matematický výraz, zapsaný v syntaxi mimetex. Stačí požadovaný matematický výraz ohraničit značkami [math] a [/math]. Výsledek pak vypadá např. takto