Odkaz na tento text:
http://x0.cz/9yk


Uk??zka schopnosti z??pisu matematick??ch vzorc?? v Clipboardu:

vzorec 1

e^x=\sum_{n=0}^\infty\frac{x^n}{n!}

vzorec 2

f^\prime(x)\ = \lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}

vzorec 3

\overbrace{a,...,a}^{\text{k a^,s}}, \underbrace{b,...,b}_{\text{l b^,s}}\hspace{10}     \large\underbrace{\overbrace{a...a}^{\text{k a^,s}},\overbrace{b...b}^{\text{l b^,s}}}_{\text{k+l elements}}

Prohlášení:
Texty na serveru Clipboard jsou vkládány uživateli, provozovatel proto neručí za obsah. Provozovatel nenese zodpovědnost za jakékoliv ztráty a škody, které mohou uživatelům vzniknout v souvislosti s užíváním těchto stránek.