Odkaz na tento text:
http://x0.cz/6jn


Cit??ty co pobavily:

??ada lid? nechce ani d??vat svoji identitu v??anc z d??vod?? emoci??ln?ch, maj? ve velk? neoblibě bankovn? instituce

*PaySec mohou pou???vat i na??i neklienti. *

architektura syst?mu je dělan?? p?ed mnoha lety a podporuje celou filosofii bankovn?ho syst?mu, jen?? je zamě?en na v????e zm?něnou filosofii vztahu z??kazn?ka a banky.

Neobliba filosofie filosofie mezi neklienty? :)

Prohlášení:
Texty na serveru Clipboard jsou vkládány uživateli, provozovatel proto neručí za obsah. Provozovatel nenese zodpovědnost za jakékoliv ztráty a škody, které mohou uživatelům vzniknout v souvislosti s užíváním těchto stránek.