Odkaz na tento text:
http://x0.cz/6fk


Kvadratick?? rovnice

Vzorec

x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}

V??po?et v PHP

$d = $b * $b - (4 * $a * $c);
if ($d < 0)
 echo "Rovnice nem?? ?e??en?";
else {
 if ($d == 0) {
  echo -$b/(2 * $a);
 } else {
 echo (-$b + sqrt($d))/(2 * $a);
 echo (-$b - sqrt($d))/(2 * $a);
 }
}

Prohlášení:
Texty na serveru Clipboard jsou vkládány uživateli, provozovatel proto neručí za obsah. Provozovatel nenese zodpovědnost za jakékoliv ztráty a škody, které mohou uživatelům vzniknout v souvislosti s užíváním těchto stránek.