Odkaz na tento text:
http://x0.cz/5ujru9


Co kdybych vám řekl, že lidé zbytečně trpí a umírají na nemoci jako rakovina,

AIDS, borelióza a prakticky nekonečný seznam virových a bakteriálních infekcí?

Co kdybych vám řekl, že existuje levný a účinný chemický lék

a tento lék byl umlčen, zpochybňován a skryt před světem?

Co kdybych vám řekl, že existují nepopiratelné důkazy a nespočet svědectví o jeho

bezpečném použití a silné účinnosti? Byli byste ochotni se dozvědět pravdu?

Sdělovací prostředky jej nazývají jedovaným bělidlem a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv tvrdí,

že je to nebezpečná toxická chemikálie škodlivá pro člověka.

Přesto to nebylo tak dávno, kdy vědci NASA prohlásili, že je to univerzální lék

a další tisíce lékařů ve Střední a Jižní Americe

ho v poslední době používají se 100% účinností proti COVID-19.

Někdo nás klame.

Univerzální lék – Věda a příběh oxidu chloričitého

V roce 2015 jsem narazil na informaci o údajném „zázračném doplňku“

zvaném MMS nebo Miracle Mineral Solution.

Pracuji jako zdravotní bratr na urgentní péči již 25 let.

Za tu dobu jsem viděl mnoho prodejců „zázračných preparátů“

a jsem vždy skeptický, když slyším o léku, který je nazýván “zázrakem”.

Byl jsem přesvědčen, že pokud je něco příliš dobré na to, aby to byla pravda, obvykle jde o podvod.

Proto jsem se zděsil po zhlédnutí dokumentu o MMS na Youtube s názvem „Církev bělidla“.

Tento dokument byl spolu s několika dalšími natočen tak, aby lidi odradil od této látky

a každého kdo by uvažoval o jejím užívání označil v lepším případě za člena nějaké sekty

a v horším za sebevraha co se chce otrávit.

Až o 3 roky později, počátkem roku 2018,

se mi otevřely oči ohledně pravdy o tom, co tato zázračná substance je.

Od této chvíle budu MMS označovat jako oxid chloričitý, což je jeho správné jméno.

Rád bych začal tím, jak mi byl poprvé představen.

Počátkem roku 2016 mě navštívila kamarádka

a pověděla mi o známém, který strávil více než deset let v Africe

na misijní práci kde pomáhal lidem se všemi druhy zdravotních problémů.

Dala mi jeho číslo a řekla, abych mu zavolal

a promluvil si ním o jeho zkušenostech. Zavolal tedy jsem Dave.

Změnil jsem raději jeho jméno, abych neohrozil jeho misijní práci.

Strávil jsem asi 20 minut na telefonu s Davem. To bylo v roce 2016.

Z rozhovoru s ním jsem toho moc nepochytil, protože jsem

toho o této alternativní metodě léčení v té době moc nevěděl.

Řekl mi o tom, jak používá látku zvanou MMS, o její úžasné účinnosti

a jak pomáhá lidem v některých nejchudších oblastech Afriky.

Asi o rok a půl později v roce 2018 jsem narazil na video s názvem „Kvantový skok“.

Byl to dokument, který zahrnoval rozhovory s lidmi,

kteří byli vyléčeni z lehkých i vážných nemocí pomocí MMS.

Poté, co jsem jako zdravotní bratr strávil 25 let

v oblasti zdravotní péče, jsem byl velmi skeptický

a bylo pro mě těžké uvěřit, že bylo tolik lidí vyléčeno jedinou látkou.

Moje mysl se však stále vracela ke konverzaci s misionářem Davem a vše začalo zapadat.

Zavolal jsem opět své kamarádce a znovu dostal Daveovo telefonní číslo.

Zrovna se vrátil do USA z Africké mise a já jsem se s ním mohl spojit.

Dave a já jsme spolu telefonovali asi půl hodiny.

Příběhy vyléčených nemocí byly velmi podobné příběhům z dokumentu „Kvantový skok“.

Tímto rozhovorem začala moje dvouletá cesta objevování pravdy o oxidu chloričitém.

Během těchto dvou let jsem se rozhodl jednou provždy dokázat,

zda tato látka opravdový zázrak,

nebo opravdový jed, který se z něj snaží mainstreamová média udělat.

Přečetl jsem stovky vědeckých prací, výzkumných článků a patentových přihlášek.

Pozorně jsem poslouchal více než sto videí se zkušenostmi ostatních

a každé anti-chloridové video, které se mi dostalo do rukou.

Chtěl jsem vědět, jestli existují legitimní

a opodstatněné argumenty proti použití oxidu chloričitého.

Dělal jsem si poznámky, ukládal komentáře,

stahoval videa a účastnil se diskuzí na internetu,

bych osobně komunikoval s těmi, kteří ho používají.

V tomto videu se s vámi chci podělit o svou dvouletou cestu objevování,

abyste mohli ušetřit trochu času a úsilí.

Neříkám, že byste si neměli dělat svůj vlastní průzkum,

ale osobně jsem provedl ten svůj a byl jsem ochoten jít oběma směry,

pokud jde o přijetí jakéhokoliv tvrzení o oxidu chloričitém.

Nebyl jsem odhodlán dokázat, že ta látka opravdu funguje,

ale jako zdravotník jsem vždy hledal věci,

které lidem pomáhají a po té o nich vzdělával ostatní.

Když jsem se pustil do hledání pravdy, měl jsem mnoho otázek.

Mé otázky k oxidu chloričitému a odpovědi na ně, shrnuje tento dokument, ve čtyřech částech.

V první části se dozvíme, co je to oxid chloričitý

a krátce se podíváme do jeho historie ve Spojených státech.

Část druhá se zabývá bezpečností oxidu chloričitého pro člověka.

V třetí části zjistíte, jak je účinný a prozkoumáme širokou škálu jeho použití.

Čtvrtá část se skládá z osobních svědectví lidí,

kteří se uzdravili díky oxidu chloričitému.

Úplný přehled údajů shromážděných během této cesty za poznáním najdete v PDF dokumentu

v popisu tohoto videa a také na mém kanálu YouTube,

nebo na mém záložním kanálu Brighteon.com.

Oba kanály mají název „Curious Human Productions“.

Pokud toto video zkopírujete a znovu někam nauploadujete,

rád bych vás požádal, abyste umístili odkaz

na PDF dokument v popisu uploadovaného videa.

Co je to oxid chloričitý a jak se používá?

Nejprve bych chtěl říci, že oxid chloričitý měl v USA velmi bohatou

a věhlasnou historii dlouho před tím, než proti němu začala brojit média a mocnosti.

Co tedy způsobilo tuto změnu?

Zde je krátký pohled do jeho historie ve Spojených státech.

Od jeho objevu v roce 1814 sirem Davym Humphreyem, se jeho používání pomalu zvyšovalo

a nyní se používá v celé řadě průmyslových odvětví.

Jeho použití se výrazně stouplo na konci sedmdesátých let.

Oxid chloričitý je registrován jako sterilizátor a biocid.

Používá se ke sterilizaci zdravotnických zařízení a laboratoří,

včetně laboratoří BSL-3 a BSL-4, které pracují

s těmi nejsmrtelnějšími patogeny na světě.

Oxid chloričitý je biocid. To znamená, že zabíjí všechny bakterie,

viry a houby při kontaktu s ním procesem oxidace.

Má mnoho aplikací v potravinářském a nápojovém průmyslu,

kde se používá jako antimikrobiální prostředek

na mytí potravin, čištění produktů a dezinfekci kapalin.

Používá se v lékařství a farmaceutice pro regulaci kontaminace a sterility.

Nemocnice, školy a ústavy zdravotní péče

ho používají jako dezinfekční prostředek k prevenci

proti nebezpečným patogenům, jako MRSA, koronavirus a spóry plísní.

Oxid chloričitý se používá k čištění vody a stal se zlatým standardem,

protože je bezpečný pro člověka, nekarcinogenní a nemutagenní.

Oxid chloričitý je plyn a musí být vyrobený krátce před jeho použitím.

Nejběžnější a nejjednodušší způsob výroby plynného oxidu chloričitého

je smícháním chloritanu sodného (NaClO2) s kyselým aktivátorem.

Když se tyto dvě látky smísí, vytvoří se plynný oxid chloričitý.

Plyn je velmi jednoduchá a malá molekula.

Obsahuje jeden atom chloru (Cl) a dva atomy kyslíku (O2).

Je velmi dobře rozpustný ve vodě a nevytváří chemické vazby.

To znamená, že plynem může být sycena voda.

Díky této vlastnosti s ním lze bezpečně a efektivně čistit vodu

a přitom úplně deaktivovat viry, bakterie, houby a některé druhy malých parazitů.

Dokonce neutralizuje mnoho toxinů, pesticidů,

herbicidů a farmaceutik které kontaminují pitnou vodu.

Jako bonus to všechno dokáže, aniž by při svém působení

produkoval škodlivé organické sloučeniny,

jaké se vyskytují téměř u všech ostatních dezinfekčních prostředků.

Mezi průmyslová odvětví, která se na něj spoléhají, patří zemědělství,

zdravotnictví, potraviny, nápoje, veřejné vodovody a čištění ovzduší a další.

Až do 70. let minulého století se oxid chloričitý používal primárně k dezinfekci vody

ale k jeho většímu rozšíření bohužel nedošlo díky levnému, zato toxičtějšímu chlóru,

který se používal pro dezinfekci pitné vody od 20. let minulého století.

Howard Alliger, vynálezce, vědec a obchodník,

poprvé objevil blahodárné účinky oxidu chloričitého

nejen pro zdraví lidí a zvířat, ale téměř pro

cokoliv, co souvisí s likvidací bakterií, virů a hub.

Učinil tento objev když hledal nekorozivní sterilizátor,

použitelný s produktem který pomáhal vyvíjet a prodávat pod názvem Sonikátor.

Tato práce ho vedla k experimentování s oxidem

chloričitým jako sterilizátorem části jeho systému.

Objevil způsob jednoduchého generování oxidu chloričitého,

použitím chloritanu sodného a kyseliny jako aktivátoru.

Tato metoda perfektně fungovala s jeho Sonikátorem.

Patentoval si chemický proces, který pojmenoval Alcide.

Poté zjistil, že látka funguje stejně dobře

pro sterilizaci i bez potřeby ultrazvukového zařízení.

Použil tento patentovaný proces a postup pro výrobu oxidu chloričitého

a založil společnost, se stejným názvem Alcide Corporation.

Alcide Corporation pokračovala ve vývoji několika patentů a produktů,

které využívaly antimikrobiální a hojivé účinky oxidu chloričitého.

Alcide Corporation měla patenty pro ošetření

a dezinfekci ran, dezinfekci darované lidské krve

a krevních složek, ústní výplachy, na prevenci a léčbu infekce.

Přípravky pro léčbu zánětlivých onemocnění včetně psoriázy, plísňové infekce,

ekzémů, lupénky, akné, genitálních oparů a bércových vředů.

Další její produkty zahrnovaly lokální aplikace pro prevenci

a léčbu bakteriálních infekcí včetně mastitidy vemene u savců.

Rovněž byly vyvíjeny systémové protizánětlivé postupy

a způsoby snížení zánětu v tkáních,

jako jsou střeva, svaly, kosti, šlachy a klouby.

Byly také vyvinuty a patentovány metody prevence a léčby

mikrobiálních infekcí dolního pohlavního ústrojí savců.

Jednalo se o léčbu vulvitidy, vaginitidy, cervicitidy a endometritida,

která zahrnovala intravaginální nebo intrauterinní infuzi.

Kromě aplikací pro použití u lidí a zvířat

Alcide Corporation také získala několik patentů,

které využívají oxid chloričitý k ošetření a dezinfekci potravin a nápojů,

dezinfekce povrchů pro průmysl, zdravotnictví, zemědělství a další.

Alcide Corporation vstoupila na burzu v roce 1983

a z neznámých důvodů Howard krátce na to prodal svůj podíl ve společnosti.

Při opuštění společnosti musel Howard podepsat s Alcide Corporation dohodu o konkurenci,

která mu bránila dále pokračovat ve vývoji produktů na bázi oxidu chloričitého.

Pozoruhodné je, že v roce 1994 ve věku 66 let založil společnost ARCO research

a zahájil další výzkum oxidu chloričitého poté, co vypršela dohoda o zákazu konkurence.

V roce 2004 se ze společnosti ARCO Research stala

společnost Frontier Pharmaceutical a pokračovala v expanzi

a vývoji produktů s oxidem chloričitým

pro použití na člověka a před jeho smrtí ve věku 92 let

pan Alliger patentoval způsob léčby rakoviny injekcemi oxidu chloričitého.

V roce 2004 koupila firmu Alcide multimiliardová společnost Ecolab.

Generální ředitel společnosti Ecolab v té době uvedl:

„Věříme, že tento obchod je pro akcionáře společnosti Alcide atraktivní,

umožní urychlit růst jejích produktů a bude

znamenat nové příležitosti pro její zaměstnance."

Poté, co Ecolab koupil Alcide, byl výzkum a vývoj produktů zastaven

a výroba společnosti Alcide se zaměřila

na průmyslové a zemědělské využití.

Nyní se pojďme vrátit trochu v čase do roku 1996.

To byl moment, kdy příběh oxidu chloričitého

nabral velmi zajímavý obrat

náhodným objevem jeho zdravotního účinku obyčejným,

svérázným těžařem zlata panem Jimem Humblem.

V létě roku 1996 byl Jim Humble najat, aby vedl

průzkumnou výpravu džunglemi Jižní Ameriky.

Během expedice byli dva muži z jeho posádky štípnuti komáry a vážně onemocněli malárií.

Neměli žádné léky proti malárii a byli dva dny daleko od jakékoli pomoci.

Jim přinesl lahve stabilizovaného kyslíku.

Stabilizovaný kyslík je kapalný roztok

chloritanu sodného, který se používá k čištění vody.

Jelikož se chloritan sodný používá k čištění vody,

doufal Jim, že by jim mohl pomoci zbavit se patogenu,

Dal svým společníkům část stabilizovaného kyslíku

a během několika hodin se muži vrátili na nohy a cítili se úplně dobře.

To vyvolalo v Jimově mysli mnoho otázek. Opravdu tento čistič vody zabil malárii?

Parazit způsobující malárii infikuje a zabíjí každý rok více než milion lidí.

To zahájilo Jimovo hledání vysvětlení toho, co se stalo.

Začal úspěšně experimentovat se směsí stabilizovaného kyslíku na sobě

a na místních domorodcích, kteří trpěli malárií.

Jim později zjistil, že při kontaktu roztoku chloritanu sodného

se žaludeční kyselinou nebo jakoukoli kyselinou,

se produkuje látka zvaná oxid chloričitý.

Jim později objevil, že oxid chloričitý umí vyléčit mnohem víc nemocí než jen malárii.

V příštím desetiletí strávil Jim značné množství času

experimentováním s oxidem chloričitým na sobě

a nakonec pomohl lidem v některých z nejchudších oblastech světa

včetně Jižní Ameriky, Mexika a několika afrických zemí.

Používal oxid chloričitý, který léčil malárii, tyfus,

horečku dengue, HIV a další závažná onemocnění.

V roce 2006 Jim vydal svou první knihu s názvem „Zázračný minerální doplněk 21 století."

Právě v této knize líčil pan Humble příběh svého počátečního objevu,

následné vlastní experimenty a dobrodružství při objevování léčivých účinků chlordioxidu.

Sepsal také podrobné pokyny, aby si kdokoli mohl tuto látku levně připravit sám.

Během několika příštích let se z oxidu chloričitého, který se stal známým jako MMS,

stala internetová senzace a mnoho lidí začalo sdílet, jak jim tato látka pomáhá.

Vznikly internetové chatové skupiny a další rané sociální sítě,

které se začaly rozvíjet a šířit skrze zprávy o jeho účincích.

Od roku 2006 do roku 2010 popularita oxidu chloričitého pro zdravotní použití

pod názvem MMS nadále rostla

a právě v roce 2010 se rozjela vládní a mediální kampaň

s cílem odradit lidi od používání oxidu chloričitého.

Média a FDA (americký SúKL) informovaly, že oxid chloričitý je jedovaté bělidlo

a jeho konzumace může mít za následek zranění nebo smrt.

Od roku 2010 až do současného roku 2020 pokračovaly média hlavního proudu

a FDA s jejich neúnavnými útoky proti používání oxidu chloričitého a proti komukoli,

kdo by jej propagoval pro použití k léčbě lidských onemocnění.

Nyní o tom na chvíli kriticky uvažujme.

Od poloviny 70. let do roku 2010 používá a vyvíjí široká škála průmyslových odvětví

produkty oxidu chloričitého bez mediálního pobouření

a bez varování FDA o tom, že jde o toxické jedovaté bělidlo.

Pak, když se zjistilo, že kdokoli může bezpečně vyrábět a používat oxid chloričitý

k léčbě široké škály nemocí a to bez potřeby lékaře,

FDA a mainstreamová média začínají kampaň strachu proti oxidu chloričitému,

aby vystrašili lidstvo před touto jednoduchou a úžasnou látkou.

Začínáte už chápat souvislosti?

Nemohou zakázat látku, protože je tak široce používána v mnoha průmyslových odvětvích.

Oxid chloričitý je k dispozici pro použití u lidí a zvířat od 70. let,

ale když obyčejný starý těžař zlata jménem Jim Humble objeví,

jak snadné je vyrobit si oxid chloričitý a vyléčit se jím,

přichází média s nepravdivými informacemi a šířením strachu.

a taktikami, jak zabránit lidem aby vyzkoušeli

účinky oxidu chloričitého na vlastní kůži.

Je toho spousta co bych chtěl přidat v souvislosti

s historickým vývojem ale mám to uložené pro další video.

Takže teď, když jsme shrnuli krátký přehled historie, pojďme k naší první otázce.

Je bezpečný pro lidské použití? Zastavme se na chvíli a promluvme si o bělidle.

Je pravda, že oxid chloričitý se používá v papírenský průmysl jako bělící prostředek

a právě zde vyvstává značná část kontroverzí.

Odpůrci oxidu chloričitého mají jeden argument, ano pouze JEDEN argument proti!

FDA uvádí, že látky v něm jsou velice nebezpečné!

Vlastně je to silné bělidlo, které může otrávit každého kdo jej vypije.

Léčí každého od rakoviny po autismus, ale neměli byste ho pít,

protože si myslím, že pití bělidla vám rozhodně neprospěje.

V podstatě se ve vašem žaludku změní v bělidlo.

Je to v podstatě požívání bělidla a je to nebezpečné pro vaše zdraví.

Je to bělidlo!

Tento argument je obyčejná propaganda. Tady je důvod.

Jako zdravotní bratr pravidelně dávám svým pacientům

mnoho nebezpečných látek, jako je Coumadin,

na ředění krve, který se používá jako jed na krysy

chemoterapie obsahující látky z nichž se některé používají jako chemické zbraně

a slanou vodu pro hydrataci, která je ve vysokých koncentracích jed.

Všechny tyto látky mohou být prospěšné pro člověka, ale mohou být také vysoce toxické

a dokonce způsobovat smrt, pokud jsou podávány ve velkém množství nebo nevhodně.

Toxicita má co dělat s množstvím podané dávky

a nemá to nic společného se názvem na obalu

umístěným na látce. Totéž platí pro oxid chloričitý.

U oxidu chloričitého, který se má použít jako bělidlo,

se používá koncentrace roztoku v průměru 5%, což se rovná 50 000 ppm.

Dávky používané pro lidské zdraví se pohybují od 0,000003% do 0,02% roztoku.

Když se chlordioxid vhodně používá, v nepatrném množství

potřebném k eliminaci patogenů a prospěchu pro lidské zdraví,

je naprosto bezpečný.Takže argument propagandy bělidla, který mě zpočátku zděsil

je zcela neplatný s ohledem na to, jak se oxid chloričitý používá pro vnitřní a vnější použití.

Zde je citát skupiny Scotmas, odborníků v oblasti dezinfekce oxidem chloričitým:

„Zatímco chlordioxid má ve svém názvu chlor,

jeho složení se od chloru radikálně liší”.

Jak jsme se všichni naučili při středoškolské chemii,

můžeme smíchat dvě sloučeniny a vytvořit třetí, která má pramalou podobnost s rodiči.

Například smícháním dvou částí plynu vodíku

s jednou částí plynu kyslíku vzniká kapalná voda.

Neměli bychom být uvedeni v omyl skutečností,

že chlor a oxid chloričitý sdílejí společné slovo.

Chemické složení těchto dvou sloučenin je úplně odlišné.

Pojďme tedy prověřit jeho bezpečnost. Je oxid chloričitý bezpečný?

Odpověď na tuto otázku je ano i ne.

ANO, je bezpečný, pokud je používán vhodným způsobem,

a NE, není bezpečný, pokud je používán nevhodně.

To platí pro všechny chemikálie, léky nebo látky, které jsou aplikovány do těla.

Vzhledem k mnoha faktům o jeho bezpečnosti, je široce používán k čištění vody

a používá se jako bezpečný dekontaminant v mnoha

průmyslových odvětvích, včetně potravinářského,

nápojového, zdravotního, zemědělského, farmaceutického a sanitace.

Kdekoli potřebujete zabít všechny bakterie, houby a viry

je oxid chloričitý prověřenou, nejbezpečnější a nejúčinnější volbou která je dispozici.

Oxid chloričitý byl použit k bezpečné sterilizaci kanceláří senátu po antraxovém útoku

ve Washington DC v roce 2001 a byl použit k bezpečnému vyčištění epicenter viru Ebola.

Při správném použití je oxid chloričitý bezpečný

a je jednou z mála chemikálií, které nepoškozují životní prostředí.

Jeho vhodné dávkování je vždy nutné dobře uvážit, jako u jakékoliv chemikálie,

léku, byliny nebo látky používané k léčebným účelům.

Uživatelé chlordioxidu tuto látku na tělo a do těla různými způsoby.

Hlavními způsoby jeho užití je vnitřní (perorálně) a aplikování na kůži.

Pro účely této diskuse o bezpečnosti,

se budu zabývat metodami, které jsou běžně testovány

ve vědecko výzkumné literatuře, která zahrnuje

perorální užívání, inhalaci a oční aplikaci.

Jedním z hlavních důvodů, proč oxid chloričitý nahrazuje

chlor v mnoha zařízeních na zpracování vody je,

že jeho vedlejší produkty nereagují s organickými sloučeninami stejně jako chlor.

Vedlejší produkty oxidu chloričitého jsou bezpečné a při jeho používání nejsou pro člověka škodlivé.

Bezpečnostní studie prováděné od 70. let ukázaly,

že vhodně použitý oxid chloričitý, je pro člověka bezpečný.

Novější studie na zvířatech pomohly k určení bezpečných

úrovní oxidu chloričitého pro orální a inhalační použití.

Podívejme se na několik z těchto studií.

V roce 2017 byla provedena studie jeho bezpečnosti testováním na myších.

Tato studie byla z části provedena za účelem

stanovení bezpečnosti a účinnosti oxidu chloričitého,

když je inhalován a užíván perorálně.

Závěr pro inhalovaný oxid chloričitý byl,

že ve srovnání s kontrolní skupinou myší,

„ Inhalace 10 a 20 ppm (částic na jeden milion)

oxidu chloričitého po celé 24 hodinové období,

nezpůsobila myším žádné podráždění."

Nebyly pozorovány žádné viditelné rozdíly mezi kontrolní a testovanou skupinou.

Závěr stejné studie orálního dávkování oxidu chloričitého je:

„V subchronickém testu orální toxicity, 0, 5, 10, 20 a 40 ppm

oxidu chloričitého který byl podáván v krmení myším,

se ani po 90ti dnech neprokázala žádná abnormalita

a žádné úmrtí v kontrolní a testovací skupině.”

Podávání až 40 ppm oxidu chloričitého myším

po dobu 90ti dní tedy není toxické.

A opět ve stejné studii aplikování 50 ppm

nevykazovalo žádné významné příznaky podráždění

při testu reakce dráždění králičího oka.

V jiné studii na zvířatech bylo 100 mg / l,

což je 100 ppm oxidu chloričitého

přidáno do každého litru pitné vody po dobu 30ti dní

a byla hodnocena toxicita na krevní složky.

Byla hodnocena široká škála krevních parametrů

a nebyl zjištěn žádný dopad na některý z těchto parametrů.

V jiné studii pili dobrovolníci oxid chloričitý v roztoku až do 24 ppm

a nebyly u nich pozorovány žádné nepříznivé účinky.

V jiné studii z roku 1979 byly včely medonosné,

které jsou obvykle velmi náchylné k jakékoli toxicitě

krmeny vysokými dávkami 10 až 100 ppm oxidu chloričitého

ve vodě a nevykazovaly žádné škodlivé účinky.

A nejen to, když se koncentrace udržovala

mezi 10–100 ppm, razantně se zvýšila i životnost včel.

V jiné studii z roku byly krysy kontinuálně

vystaveny inhalovanému plynnému oxidu chloričitému

při 0,05 ppm nebo 0,1 ppm po dobu 24 hodin, 7 dní a po dobu 6 měsíců.

Studie dospěla k závěru, že plyn až 0,1 ppm, překračující hladinu účinnou proti mikrobům,

vystaven celému tělu potkanů ​​nepřetržitě po dobu šesti měsíců nepůsobil toxicky.

Tyto krysy po dobu šesti měsíců nepřetržitě dýchaly nízké koncentrace

a nevykazovaly žádné nežádoucí účinky.

V jiné studii provedené v Japonsku

měly školní děti významně snížený výskyt absence v období,

kdy byly ve třídě do vzduchu vypouštěny nízké koncentrace oxidu chloričitého.

Tyto děti byly vystaveny bezpečným úrovním oxidu chloričitého

a získaly výhodu menšího počtu dnů nemoci.

Podle centra pro kontrolu nemocí „Oxid chloričitý není pro člověka mutagenní ani karcinogenní. “

Podle Agentury pro ochranu životního prostředí EPA, ve studii provedené v roce 1981,

bylo 198 lidí vystaveno 5 ppm oxidu chloričitého po dobu tří měsíců a vědci EPA nezjistili

žádné nežádoucí účinky spojené s expozicí ve srovnání s kontrolní skupinou 118 lidí.

Další studie oxidu chloričitého a jeho metabolitů

provedená v roce 1982 přišla s tímto závěrem:

„V mezích studie byla zkoumána relativní bezpečnost

perorálního užívání oxidu chloričitého a jeho metabolitů,

chloritanu a chlorečnanu nebyla prokázána žádná škodlivá fyziologická reakce. “

Na první stránce dokončené zprávy EPA o chlordioxidu se uvádí:

“V současné době jsou výrobky obsahující oxid chloričitý

a chloritan sodný určeny pro zemědělské,

obchodní, průmyslové, lékařské a domácí použití. “

Na druhé straně se uvádí:„ oxid chloričitý a chloritan sodný

neprodukují toxický metabolit produkovaný jinými látkami. “

Pro ilustraci toho, jak bezpečný je oxid chloričitý,

vyráběla společnost Frontier Pharmaceuticals řadu bezpečných produktů,

schválených FDA obsahujících oxid chloričitý,

které zahrnují ústní vody a výrobky pro péči o pokožku.

Zakladatel společnosti Howard Alliger má dokonce patent

na používání oxidu chloričitého k eliminaci rakoviny.

Patent uvádí následující: „Oxid chloričitý (ClO2),

silný oxidant, lze bezpečně injekčně aplikovat do těla,

včetně nádoru, i když sloučenina dosud nebyla

použita pro léčbu rakoviny tímto způsobem. “

Dále říká: „ClO2 je vysoce pronikavý

a obecně se považuje za netoxický, jak bylo prokázáno

jeho aplikací v hlubokých ranách a popáleninách 3. stupně

a při jeho použití perorálně a lokálně. “

Citace z výzkumných prací, které potvrzují toto tvrzení,

lze nalézt v PDF dokumentu uvedeném v popisu tohoto videa.

Existují desítky výzkumných prací, které vyzdvihují výhody a bezpečnost

správně aplikovaného oxidu chloričitého pro hojení ran a mikrobiální regulaci.

V roce 2014 publikoval Journal of Advances in Skin and Wound Care článek, který uvádí:

„ Oxid chloričitý je biokompatibilním antiseptickým prostředkem na hojení ran,

při kterém nedochází k žádnému poškození tkání.”

Mezinárodní zubařský časopis vydaný v roce 2004 uvádí:

Byla prokázána účinnost lokálně použitého oxidu chloričitého

(v koncentraci 0,8%) v léčbě chronické atrofické kandidózy.

ClO2 poskytuje bezpečnou a klinicky efektivní volbu.

Abyste pochopili, co je 0,8% koncentrace, dovolte mi vám to trochu přiblížit.

0,8% po přepočtu na počet částic na milion se rovná 8 000 ppm.

Typické orální dávkování, které lidé používají při perorálním požití oxidu chloričitého,

je méně než 100 ppm a obvykle méně než 50 ppm.

Jako ústní výplach byl oxid chloričitý bezpečný

a klinicky účinný v dávkách 80× vyšších,

než jaký se používá k léčení při perorálním podání.

Chlordioxid byl ve Francii dokonce použit k léčbě rakoviny.

Francouzský lékař Laurent Schwartz léčil pacienty

pomocí protokolu zahrnujícího oxid chloričitý.

Zdroj lze zkontrolovat na www.cancertreatmentjournal.com

Když typičtí uživatelé používají oxid chloričitý ústy,

jedná se o směsi, které se pohybují asi od 10 ppm do 100 ppm.

Rozsah dávkování je tedy pod nebo jen mírně nad dávkami,

které nevykazovaly žádné abnormality ani úmrtnost

a to ani po 90 dnech každodenního užívání, při testech na zvířatech.

Tisíce lidí, včetně mě, experimentálně konzumovali oxid chloričitý

několik měsíců v rozmezí dávkování 10 až 100 ppm.

Neříkám, že doporučuji jeho dlouhodobé denní užívání, ale konstatuji,

že lidem kteří ho úžívali dlouhodobě nezpůsobil žádnou újmu.

Jako každý dobrý lék, by měl být i oxid chloričitý používán správně

aby pomohl obnovit a zlepšit lidské zdraví.

Úplný přehled všech dokumentů uvedených v této části týkající se bezpečnosti

lze najít v odkazech u popisu tohoto dokumentu.

Stručně řečeno, při jeho vhodném použití

v nízkých dávkách potřebných k neutralizaci patogenů

se oxid chloričitý ukázal jako bezpečný.

Při nevhodném použití ve vysokých dávkách,

může být nebezpečný a musí se používat uvážlivě.

Třetí otázka, na kterou jsem hledal odpověď,

když jsem zahájil svůj výzkum oxidu chloričitého byla:

Je oxid chloričitý účinný při ničení patogenů včetně virů, bakterií, plísní a hub

a jaké jsou jeho příznivé oxidační účinky?

A abych byl konkrétnější, je efektivní to zjistit přímou aplikací vně i uvnitř těla?

Nejprve se podívejme na důkazy o celkovou účinnost

oxidu chloričitého při zabíjení virů, bakterií a hub.

Poté se podíváme na účinnost s ohledem na použití u člověka.

Jedna věc, kterou musíte mít na paměti pokud jde o studie účinnosti,

alespoň dle mého zjištění je, že ve Spojených státech doposud nebyly

žádnými zdravotními autoritami provedeny ani zahájeny žádné výzkumy

týkající se vnitřního užití oxidu chloričitého pro člověka

a jeho přínosu v boji proti jakýmkoliv virům, bakteriím nebo houbám.

Za to ale byly provedeny stovky, ne-li tisíce výzkumných

projektů na jeho vnější a dezinfekční použití.

Naštěstí bylo dokončeno několik „neoficiálních“ pozoruhodných studií na lidech

a my žijeme v digitálním věku, kdy je téměř nemožné zcela eliminovat informace.

Bohužel místo nadšení z jejich úžasných výsledků a okamžitého startu dalších výzkumů,

byly současné výsledky rychle zdiskreditovány a pohřbeny autoritami,

které je zatajují, jako že se „nikdy nestalo“ nebo „nebylo potvrzeno“.

Pojďme tedy začít zkoumat “in vitro”.

Pro začátek je zde citát z Encyclopedia of Food Microbiology (druhé vydání), 2014:

„Oxid chloričitý je 3 až 4 krát silnější než chlornan sodný,

což je dezinfekční prostředek obecně účinný proti všem bakteriím a virům. “

Z příručky o cestování a tropické medicíně (páté vydání), 2017:

„ Oxid chloričitý je schopen inaktivovat většinu patogenů přenášených vodou,

včetně Cryptosporidium v ​​rozumných dávkách v čase kontaktu.

Je přinejmenším stejně účinný baktericid jako chlór

a v mnoha případech lepší. Je mnohem lepší než virucid. “

Z mezinárodního průvodce cestovním zdravím (2006–2007), 13. vydání:

„Oxid chloričitý je mimořádně účinný dezinfekční prostředek,

který ničí okamžitě bakterie, viry,

Giardii a je také účinný proti Cryptosporidiu.

Oxid chloričitý také zlepšuje chuť a vůni, likviduje sulfidy, kyanidy a fenoly,

reguluje řasy a neutralizuje železo a ionty manganu.

Je to účinný biocid při koncentracích pouhých 0,1 ppm a v širokém rozsahu pH.

Je desetkrát více rozpustný ve vodě než chlor a to i ve studené vodě.

Na rozdíl od jódu, oxid chloričitý nemá žádné nepříznivé účinky na funkci štítné žlázy.

Chlordioxid je široce rozšířený a využívaný obecními úpravnami vody.

Pojem „oxid chloričitý“ je zavádějící, protože chlor není aktivním prvkem.

Chlordioxid je oxidační, nikoli chlorační činidlo.

ClO2 proniká do buněčné stěny a reaguje s aminokyselinami

v cytoplazmě buňky kde zabíjí mikroorganismy.

Vedlejší produkt této reakce je chloritan, který je pro člověka neškodný.

Ve stejné studii zmíněné dříve, která zkoumala bezpečnost dávkování

perorální, inhalovanou a oftalmickou cestou, vědci zjistili že:

„ Antimikrobiální aktivita in vitro byla snížena o více než 98,2%,

při koncentracích oxidu chloričitého 5 a 20 ppm pro bakterie a houby"

a naopak “byla pozorována vynikající antimikrobiální aktivita

v případě problému s bakteriemi a plísněmi.“

Dále byla v této studii zkoumána antivirová inhibice

viru H1N1, chřipky typu B a enteroviru 71

kde došlo k více než 50% inhibičnímu účinku

po dvou minutové expozici 100 ppm oxidu chloričitého.

Je důležité si uvědomit, že tato studie bezpečnosti

a účinnosti byla prováděna hlavně proto,

protože roztok chlordioxidu může být a bývá přímo používán na potraviny,

v hygienických prostředcích a při preventivních zdravotních opatřeních.

Jinými slovy, oni vědí, že při vnějším použití funguje velmi dobře,

a chtěli se ujistit, že je bezpečný i pro vnitřní použití,

protože je tak účinný proti všem patogenům. Ve studii z roku 2010 bylo zjištěno,

že oxid chloričitý v koncentracích od 1 do 100 ppm produkuje silnou antivirální aktivitu.

Inaktivuje více než 99,9% virů již po 15 sekundovému vystavení této koncentraci.

Tato antivirová aktivita oxidu chloričitého byla přibližně 10 krát vyšší

než aktivita chlornanu sodného, což je standardní bělidlo.

Ve studii z roku 2008 týkající se infekce virem chřipky A,

byla provedena randomizovaná kontrolní studie u myší

která přinesla tyto úžasné výsledky:

10 myší bylo vystaveno aerosolizované chřipce A a aerosolizovanému oxidu chloričitému

při 0,03 ppm současně po dobu 15 minut.

Kontrolní skupina 10 myší byla vystavena pouze aerosolu chřipky A po dobu 15 minut.

Šestnáct dní po expozici nezemřela žádná z myší vystavených chřipce A s oxidem chloričitým,

ale 7 z 10 myší z kontrolní skupiny vystavené pouze chřipkovým virům zemřelo.

To je 70% osudovost pro myši, které nedostávaly aerosolizovaný oxid chloričitý.

Zachytili jste to?

Extrémně nízké dávky oxidu chloričitého chránily 100% těchto myší před chřipkou.

Oxid chloričitý předčí jiné dezinfekční prostředky a je bezpečnější než kterýkoli jiný.

V této studii bylo testováno jedenáct dezinfekčních prostředků

proti některým z nejběžnějších škodlivých bakterií.

Oxid chloričitý měl nejvyšší biocidní aktivitu ze všech jedenácti.

Chlordioxid inaktivuje HIV in vitro.

Ve studii z roku 1993 oxid chloričitý inaktivoval

HIV-1 přítomné v krvi a ve zdravotnickém materiálu.

Oxid chloričitý je účinný při inaktivaci a ničení lidského papilomaviru (HPV).

Pět nejběžnějších bakteriálních patogenů bylo testováno vystavení oxidu chloričitému

a zde jsou některé z výsledků:

5 ppm chlordioxidu ve vodě snížilo E. coli. o 99,999% za 60 sekund.

Acinetobacter Baumannii, bakterie která je rezistentní vůči lékům

a která může způsobit zápal plic a meningitidu

byla zlikvidována oxidem chloričitým při dávce 100 ppm za 60 sekund.

Salmonella Typhimurium, bakterie způsobující tyfus,

byly usmrceny 10 minutovou expozicí plynného oxidu choričitého o síle 5 ppm.

Pseudomonas Aeruginosa, což je bakterie rezistentní na léky,

která způsobuje zápal plic,

byla zcela zabita vystavením 10 ppm oxidu chloričitého po dobu 60 sekund.

Oxid chloričitý je certifikovaný biocid a zde je seznam běžných mikroorganismů,

který zahrnují bakterie, viry a houby, o nichž je známo, že je inaktivuje.

Existuje mnoho dalších studií o účinné ničivé síle

oxidu chloričitého a mnoho dalších studií lze nalézt

v Referencích v příručce v PDF na kterou najdete odkaz v popisu tohoto videa.

Neuvěřitelnou sílu a účinnost oxidu chloričitého při likvidaci patogenů,

které způsobují člověku utrpení ovšem nelze přeceňovat.

Podívejme se na dostupné výzkumy oxidu chloričitého pro přímé vnější

a vnitřní lidské použití spolu s několika zajímavými studiemi na zvířatech.

V japonské studii, která se zabývala nepřetržitým používáním

extrémně nízkých koncentrací oxidu chloričitého.

byly školní děti trvale vystaveny 0,01 – 0,03 ppm oxidu ve vzduchu,

díky čemuž došlo k výraznému poklesu absence studentů,

během 30 denního zkušebního období

a to jasně prokazuje účinnost plynu ClO2 s extrémně nízkou koncentrací

k prevenci respiračních virových onemocnění.

Oxid chloričitý je uznáván jako biokompatibilní antiseptický irigátor ran.

To znamená, že může být použit na lidské

a zvířecí rány, aby pomohl snížit infekci a zánět,

aniž by došlo k jakémukoli podráždění nebo negativním účinkům na běžné hojení.

Ve skutečnosti bylo produkty oxidu chloričitého při studii

na zvířatech prokázáno, že výrazně zkracují dobu hojení ran.

A ještě dodám, že léčba hlubokých chirurgických ran oxidem chloričitým

která ve veterinární medicíně proběhla, zaznamenala také velmi pozoruhodné výsledky.

Oxid chloričitý ukázal, že je zcela bezpečný a biokompatibilní

a došlo k významnému zlepšení u výsledků v hojení ran.

V další studii byla navržena zajímavá teorie příčiny blahodárných účinků,

které oxid chloričitý přináší závažným zraněním

Společnost Frontier Pharmaceuticals provedla výzkum použití oxidu chloričitého

k léčbě nehojících se diabetických vředů s pozoruhodnými výsledky.

Bylo provedeno také několik studií použití oxidu chloričitého pro ústní hygienu

a různé společnosti vyvinuly několik produktů,

které používají oxid chloričitý pro pooperační

orální výplachy a obecně pro výplach ústní dutiny

při léčbě periodontálních onemocnění, orálních infekcí, vředů, zápachu z úst a dalších.

Společnost Frontier Pharmaceuticals, kterou založil Howard Alliger,

nabízí a celou řadu produktů z oxidu chloričitého pro vnější a ústní oplachování.

Nabízí produkty, které ničí houbová onemocnění nehtů na nohou,

boláky, orální infekce a chronické infekce nosních dutin.

Candida albicans je velkým problémem, pokud jde o její přemnožení

v důsledku nadužívání antibiotik

a používání zubních náhrad u starších osob.

Toto přemnožení může způsobit významné zdravotní problémy.

V pilotní studii orální candidy poskytnul oxid chloričitý

bezpečnou a klinicky efektivní volbu v léčbě chronické kandidózy.

Výzkumná studie použití oxidu chloričitého při dezinfekci struků dojnic,

zjistila snížený výskyt stafylokokové infekce vemene o více než 90%.

V předběžném klinickém hodnocení, které proběhlo v roce 1982, lékař uvedl,

že Alcide (což je patentovaná forma oxidu chloričitého) vyvolal okamžitou úlevu

od příznaků periorálního herpesu a rychlý ústup lézí v 15 ze 16 případů.

U pacientů také nedošlo k recidivě v následujících šesti měsících

Pět ze šesti pacientů s genitálním oparem cítilo

rychlý ústup nemoci a nadále nedošlo k jejímu návratu.

V roce 2012 proběhla studie v Ugandě. Mezinárodní Červený kříž, Ugandský červený kříž

a skupina s názvem Water Reference Center měla zde přítomné své členy,

kteří prováděli studii a zdokumentovali výsledky.

Ve studii mělo 154 lidí pozitivní test na malárii

a 154 bylo vyléčeno z malárie do 48 hodin.

Ihned poté, co místní Červený kříž provedl tuto studii,

vedení Mezinárodního červeného kříže popřelo,

že by se celá věc odehrála a odmítlo ověřit výsledky.

Studii dokumentovalo několik lidí a tato videa se dostala na internet.

Dokument o studii účinku na malárii

byl bohužel z YouTube několikrát zakázán,

ale lze je najít na alternativních video platformách jako Brighteon a BitChute

a tyto odkazy jsou i v dokumentu PDF, který najdete v popisu tohoto videa.

Při novějším zkušebním použití oxidu chloričitého bylo vyléčeno 100 pacientů

se závažným onemocněním z COVID-19 do 48 hodin.

Tyto předběžné studie byly provedeny v Ekvádoru licencovanými lékaři,

kteří se zoufale snažili najít skutečné řešení pro mnoho pacientů

se závažným průběhem COVID-19, kteří umírali po stovkách.

Jeden odvážný lékař nejprve léčil sebe pomocí chlordioxidu

a poté co se několik dalších lékařů vyléčilo oxidem chloričitým,

začal být nabízen jako alternativní léčba s informovaným souhlasem v těžkých případech.

Všech 100 pacientů, kteří se zúčastnili, mělo výrazné zlepšení do 48 hodin

a dosáhlo úplného uzdravení.

Tato předběžná studie byla provedena za pomoci biofyzika Andrease Kalckera,

který je dlouholetým zastáncem oxidu chloričitého a na toto téma přednáší mezinárodně.

Jedním z mých hlavních důvodů proč vám ukazuji všechna tato výzkumná data,

je pomoci vám vidět rozdíl mezi tím, co Vám ukazují mainstreamová mé­dia,

která tvrdí, že oxid chloričitý je toxické bělidlo a realitou,

že oxid chloričitý je bezpečná, silná a účinná látka.

Zde máte látku, kterou si může kdokoli vyrobit nebo koupit,

a při vhodném použití může přinést zdraví a uzdravení tam, kde nic jiného nepomůže.

Za méně než dva tisíce korun si ho můžete vyrobit tolik, že vám vydrží po celý život

a je znám jeho léčivý účinek od běžného nachlazení až po rakovinu.

Vzpomínáte si na Howarda Alligera, muže, který založil společnost Alcide Corporation

a Frontier Pharmaceuticals? V roce 2017 podal patent,

který využívá oxid chloričitý k léčbě rakoviny.

V dokumentaci patentu je popsán experimentální výzkum prováděný na myších,

při kterém došlo k úplnému zmizení nádoru do 48 hodin po injekci ClO2.

Výborně! ClO2 zlikvidoval rakovinové nádory za méně než 48 hodin.

Jak už jsem řekl, studií o vnitřním užívání je velmi málo,

ale totéž nelze říci o neoficiálních zprávách z celého světa.

Od písemných svědectví, po videa,

jsou jich stovky, né-li tisíce.

Mnoho jich bylo zakázáno na mediálních platformách jako:

YouTube, Facebook a Google.

Odkazy na tato svědectví můžete nalézt

v PDF dokumentu, uvedeného v popisu tohoto videa.

Nyní tiše rostou počty lidí, kteří sami používají oxid chloričitý

k léčbě svých nemocí.

Používají oxid chloričitý k léčení široké škály infekčních nemocí jako:

bakteriální infekce rezistentní na antibiotika,

malárie, chřipka, žloutenka a další.

Další mají pozoruhodné výsledky při zmírnění nemocí jako:

artritida, rakovina a další zánětlivá onemocnění.

Časové a osobní omezené možnosti dělat rozhovory a sbírat z nich údaje,

mi nedovolí zaznamenat tisíce příběhů, které bych mohl nashromáždit.

Zde je pouze několik nedávných rozhovorů, které jsem zaznamenal.

Jen pár ukázek z mnoha, jaké zmírnění lidského utrpení

p

Prohlášení:
Texty na serveru Clipboard jsou vkládány uživateli, provozovatel proto neručí za obsah. Provozovatel nenese zodpovědnost za jakékoliv ztráty a škody, které mohou uživatelům vzniknout v souvislosti s užíváním těchto stránek.