Odkaz na tento text:
http://x0.cz/4skxn


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using SkMoravanSvitavka.Models;
using System.Collections.Specialized;

namespace SkMoravanSvitavka.Infrastructure
{
  public class MyMembershipProvider : MembershipProvider
  {
    //
    // Properties from web.config, default all to False
    //
    private string _ApplicationName;
    private bool _EnablePasswordReset;
    private bool _EnablePasswordRetrieval = false;
    private bool _RequiresQuestionAndAnswer = false;
    private bool _RequiresUniqueEmail = true;
    private int _MaxInvalidPasswordAttempts;
    private int _PasswordAttemptWindow;
    private int _MinRequiredPasswordLength;
    private int _MinRequiredNonalphanumericCharacters;
    private string _PasswordStrengthRegularExpression;
    private MembershipPasswordFormat _PasswordFormat = MembershipPasswordFormat.Hashed;

    IUserRepository _repository;

    public User User
    {
      get;
      private set;
    }

    public override void Initialize(string name, NameValueCollection config)
    {
      if (config == null)
        throw new ArgumentNullException("config");

      if (name == null || name.Length == 0)
        name = "CustomMembershipProvider";

      if (String.IsNullOrEmpty(config["description"]))
      {
        config.Remove("description");
        config.Add("description", "Custom Membership Provider");
      }

      base.Initialize(name, config);

      _ApplicationName = GetConfigValue(config["applicationName"], System.Web.Hosting.HostingEnvironment.ApplicationVirtualPath);
      _MaxInvalidPasswordAttempts = Convert.ToInt32(GetConfigValue(config["maxInvalidPasswordAttempts"], "5"));
      _PasswordAttemptWindow = Convert.ToInt32(GetConfigValue(config["passwordAttemptWindow"], "10"));
      _MinRequiredNonalphanumericCharacters = Convert.ToInt32(GetConfigValue(config["minRequiredNonalphanumericCharacters"], "1"));
      _MinRequiredPasswordLength = Convert.ToInt32(GetConfigValue(config["minRequiredPasswordLength"], "6"));
      _EnablePasswordReset = Convert.ToBoolean(GetConfigValue(config["enablePasswordReset"], "true"));
      _PasswordStrengthRegularExpression = Convert.ToString(GetConfigValue(config["passwordStrengthRegularExpression"], ""));

    }

    private string GetConfigValue(string configValue, string defaultValue)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(configValue))
        return defaultValue;

      return configValue;
    }

    public override string ApplicationName
    {
      get { return _ApplicationName; }
      set { _ApplicationName = value; }
    }

    public override bool ChangePassword(string username, string oldPassword, string newPassword)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override bool ChangePasswordQuestionAndAnswer(string username, string password, string newPasswordQuestion, string newPasswordAnswer)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override MembershipUser CreateUser(string username, string password, string email, string passwordQuestion, string passwordAnswer, bool isApproved, object providerUserKey, out MembershipCreateStatus status)
    {
      ValidatePasswordEventArgs args = new ValidatePasswordEventArgs(username,
                                 password,
                                 true);

      OnValidatingPassword(args);

      if (args.Cancel)
      {
        status = MembershipCreateStatus.InvalidPassword;
        return null;
      }

      if (RequiresUniqueEmail && GetUserNameByEmail(email) != "")
      {
        status = MembershipCreateStatus.DuplicateEmail;
        return null;
      }

      MembershipUser u = GetUser(username, false);

      if (u == null)
      {
        UserRepository _user = new UserRepository();

        _user.CreateUser(username, password, email);
        status = MembershipCreateStatus.Success;

        return GetUser(username, false);
      }
      else
      {
        status = MembershipCreateStatus.DuplicateUserName;
      }

      return null;
    }

    public override bool DeleteUser(string username, bool deleteAllRelatedData)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override bool EnablePasswordReset
    {
      get { return _EnablePasswordReset; }
    }

    public override bool EnablePasswordRetrieval
    {
      get { return _EnablePasswordRetrieval; }
    }

    public override MembershipUserCollection FindUsersByEmail(string emailToMatch, int pageIndex, int pageSize, out int totalRecords)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override MembershipUserCollection FindUsersByName(string usernameToMatch, int pageIndex, int pageSize, out int totalRecords)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override MembershipUserCollection GetAllUsers(int pageIndex, int pageSize, out int totalRecords)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override int GetNumberOfUsersOnline()
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override string GetPassword(string username, string answer)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override MembershipUser GetUser(string username, bool userIsOnline)
    {
      UserRepository _user = new UserRepository();
      return _user.GetUser(username);
    }

    public override MembershipUser GetUser(object providerUserKey, bool userIsOnline)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public int GetUserID(string username, bool userIsOnline)
    {
      UserRepository _user = new UserRepository();
      return _user.GetIDByUsername(username);
    }

    public override string GetUserNameByEmail(string email)
    {
      UserRepository _user = new UserRepository();
      return _user.GetUserNameByEmail(email);
    }

    public override int MaxInvalidPasswordAttempts
    {
      get { return _MaxInvalidPasswordAttempts; }
    }

    public override int MinRequiredNonAlphanumericCharacters
    {
      get { return _MinRequiredNonalphanumericCharacters; }
    }

    public override int MinRequiredPasswordLength
    {
      get { return _MinRequiredPasswordLength; }
    }

    public override int PasswordAttemptWindow
    {
      get { return _PasswordAttemptWindow; }
    }

    public override MembershipPasswordFormat PasswordFormat
    {
      get { return _PasswordFormat; }
    }

    public override string PasswordStrengthRegularExpression
    {
      get { return _PasswordStrengthRegularExpression; }
    }

    public override bool RequiresQuestionAndAnswer
    {
      get { return _RequiresQuestionAndAnswer; }
    }

    public override bool RequiresUniqueEmail
    {
      get { return _RequiresUniqueEmail; }
    }

    public override string ResetPassword(string username, string answer)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override bool UnlockUser(string userName)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override void UpdateUser(MembershipUser user)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override bool ValidateUser(string username, string password)
    {
      UserRepository _user = new UserRepository();

      return _user.ValidateUser(username, password);
    }
  }
}

Prohlášení:
Texty na serveru Clipboard jsou vkládány uživateli, provozovatel proto neručí za obsah. Provozovatel nenese zodpovědnost za jakékoliv ztráty a škody, které mohou uživatelům vzniknout v souvislosti s užíváním těchto stránek.