Odkaz na tento text:
http://x0.cz/33kru9


1. února 2019 zemřel můj otec, se kterým jsem se v dospělosti téměř nestýkal. Od známých se o jeho smrti a termínu pohřbu dozvěděla má matka a pohřbu jsme se zúčastnili. Tam jsme se setkali s mou nevlastní sestrou Martou, její matkou s manželem. 23. května 2019 proběhla první schůzka u notářky Věry Sáblíkové, která mě a mou nevlastní sestru seznámila s pozůstalostí po našem otci. Druhou schůzku u notářky jsme měli 15. července 2019, ihned po ukončení jednání s notářkou mě na chodbě konfrontovala matka mé nevlastní sestry se svým manželem. Vyvíjeli na mě nátlak, abych se vzdal dědictví a obvinili mě, že nemám ke své nevlastní sestře důvěru (kterou jsem si ani nikdy nemohl vypěstovat). Bylo to velmi nepříjemné, nicméně jsem to přestál, a ač jsem si je vyslechl, tak jsem se s nimi na toto téma bavit odmítl. Třetí schůzka u notářky se uskutečnila 5. září 2019, tehdy Marta navrhla, že se pokusí sehnat prostředky, aby mě mohla vyplatit z mé (tehdy) potencionální poloviny bytu. Na to dostala půl roku čas. Poslední schůzku jsme měli 26. února 2020, kdy bylo dědické řízení ukončeno s tím, že oba dědíme ideální polovinu bytu, polovinu finančních aktiv s tím, že jsem se rozhodl vzdát ostatních movitých věcí ve prospěch své nevlastní sestry.

Během posledních několika let života našeho otce byl jeho byt na sídlišti Prosek pronajímán. Měl v něm i neplatící nájemníky, ze kterých peníze nikdy nedostal. Poslední nájemní smlouva je stále platná a podle všeho stávající nájemníci pravidelně a bezproblémově platí. Po smrti mého otce (v únoru či březnu 2019), nájemníci kontaktovali mou nevlastní sestru a začali jí předávat nájemné, o mé existenci pravděpodobně nevěděli. V dědickém řízení jsme byli dva dědicové a tento předpoklad byl znám od samého začátku, tak jsme si začali nájemné dělit rovným dílem. Někdy na přelomu jara a léta 2019 mi Marta dala 4 poloviny nájemného (24 000 Kč) a nechala si ode mě podepsat potvrzení, pro mě žádnou kopii nepřipravila. 19. prosince 2019 jsem od ní převzal další 2 poloviny nájemného (12 000 Kč), opět jsem jí podepsal potvrzení, pro mě opět žádné připravené neměla. Nájemníci platí nájemné předem, v červnu 2020 mi tedy již bude dlužit 10 nájmů (60 000 Kč). Podle předběžné dohody mi v 19. týdnu roku 2020 měla předat další nájemné, ale konkrétní návrh na místo a čas předání nepřišel a tím pádem se situace nijak nezměnila. Nakonec jsme se dohodli na předání další části nájemného na 24. května. Tentokrát se mnou byla na místě předání i má přítelkyně Agnes, coby morální podpora a svědek. Měl jsem s sebou písemné potvrzení pro předání nájemného pro nás pro oba, které vše shrnovalo a bylo v plánu do něj doplnit další předanou částku. Marta nepravdivě tvrdila, že v minulosti pro mě měla potvrzení připravené a já jsem je nechtěl. Místo aby došlo k předání další části nájemného se do toho vložil přítel Marty (Tomáš) a vyhrožoval mi fyzickým napadením. Odjeli jsme s nepořízenou a na Palmovce jsme věc konzultovali na místní služebně PČR, zápis proveden nebyl. Snaha uzavřít se sestrou dohodu o podmínkách vyplácení mé poloviny nájemného prozatím nikam nevede. Přirozeně bych dal přednost tomu, kdyby nájemníci posílali každou polovinu nájemného na naše bankovní účty. S nájemníky jsem nikdy nebyl v kontaktu a je pravděpodobné, že obě strany preferují platby v hotovosti.

Od samého začátku jsem prosazoval vyrovnání takovým způsobem, aby se byt prodal a rozdělili bychom si polovinu tržní ceny. Má nevlastní sestra preferuje byt vlastnit a inkasovat nájemné. Tomu docela dobře rozumím, pokud by byt vlastnila jen ona sama. Jelikož jsme dva a mé snahy o nějakou vzájemně uspokojivou dohodu nepadají na úrodnou půdu, potřebuji v první řadě vyřešit narovnání vyplácení mé poloviny nájemného za náš pronajímaný byt. Následně bych se nejprve pokusil využít mediační služby při řešení otázky vypořádání nedělitelného dědictví (bytu). Pokud by i tento pokus selhal, pak by mi nezbývalo než podat návrh na ukončení spoluvlastnictví k soudu. Navrhoval bych nabídnout byt na realitním trhu s tím, že prodej zařídím já a utržená částka by se rozdělila rovným dílem mezi mě a mou nevlastní sestru, a to s jednou výjimkou – náklady za právní služby a případné vymáhání mého podílu na nájemném by se odečetly ze sestřina podílu z prodeje.

Prohlášení:
Texty na serveru Clipboard jsou vkládány uživateli, provozovatel proto neručí za obsah. Provozovatel nenese zodpovědnost za jakékoliv ztráty a škody, které mohou uživatelům vzniknout v souvislosti s užíváním těchto stránek.